Toppers X
2019-20

HARSHDEEP SINGH

98%

NIHARIKA

97.80%

MANAS KHANNA

97%

VANSHIKA MITTAL

96.80%

HARSH LAKYAN

96%

AKSHNOOR

95.80%

MINAL BANSAL

95.80%

DILPREET SINGH

95.20%

SNEHA JAIN

95%

GAURIKA JINDAL

94.80%

LAKSHAY GARG

94.60%

PARTH GUPTA

94.40%

DEEPAKSHI

94.20%

SHIVAY GOEL

93.60%

DUDIYA SARKAR

93.40%

MITANSH SAINI

93.40%

ADITYA GOEL

92.80%

DEVIANSHI GOYAL

92.60%

HARSHIT GARG

92.60%

BHUMIKA GOEL

92.40%

ANANYA SACHDEVA

92%

ARSHIYA GOEL

91.80%

ANISHA KALRA

91.20%

SOHA BATRA

91.20%

MEHVIKA RANA

90.20%

DIKSHA BAKSHI

90%

2018-19
2017-18