Toppers X
2018-19

Hardika Moudgil

96.8%

Dhruv Gupta

96.4%

Satyam

95.4%

Vedant Grover

95.4%

Archita Singhal

94.6%

Nandini JIndal

94.4%

Pranav Mittal

94.2%

Tanish Goel

94%

S. Kunal Singh

93.6%

Ankur Bhardwaj

93.4%

Aaditya Narayan Agarwal

93.2%

Saksham Chauhan

93.2%

Sneha Singhal

93.2%

Tanishka Saini

93%

Suvrat Jain

92.8%

Vrinda Dahiya

92.8%

Saanya Kashyap

92.6%

Sidh Dhiman

91.6%

Madhav Goel

91.2%

Miesha Khurana

90.4%

2017-18